Vattenfilter för hushåll och industrier

Vattenfilter för hushåll

Vattenfilter för hushåll är små hel- och halvautomatiska vattenfilter som lämpar sig för dricksvattenrening till 1-5 stycken hushåll eller fritidshus. Vattenreningsresultatet blir optimalt och kräver oftast mindre mängder spolvatten, utrymme och tillsyn.

Vattenfilter för industri och vattenföreningar

Vattenfilter för industrier och vattenföreningar ställer oftast högre krav på vattnet för både process- och dricksvattenproduktion. Därför krävs oftast större anläggningar med tillhörande styrutrustningar som kan producera större vattenvolymer med kontroll och övervakningssystem.
Fråga gärna oss om du vill ha hjälp med att välja rätt vattenfilter för dina behov!

Vattenfilter för rent vatten