Vattenanalys

- Nödvändigt för att utföra vattenrening på rätt sätt

Eurofins vattenanalys

Eurofins är ett ackrediterat laboratorium som erbjuder vattenanalys på ditt dricksvatten. De erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser utifrån Socialstyrelsens eller Livsmedelsverket normer.

En vattenanalys måste utföras för veta vad som skall påverkas eller tas bort ur vattnet vid en vattenrening. Vi ombesörjer vattenanalyser till självkostnadspris. Vi sänder på begäran en vattenanalyssats som innehåller provtagningsflaska/flaskor, förfrankerat returemballage och anvisningar för provtagningen. Vattenprovet sänds direkt till det ackrediterade laboratoriet.

Efter att vattenanalysen är utförd, översänder vi analysrapporten och ett förslag på lämplig utrustning baserat på de eventuella brister som påvisas i analysrapporten.

Olika vattenanalyser

Vi har följande vattenanalyser att erbjuda och följande parametrar i vattnet analyseras:

Kemisk Vattenanalys utökad 875 kr

Lukt, Turbiditet/grumlighet, Färg, pH-värde, Alkalinitet, Konduktivitet, Klorid, Sulfat, Fluorid, Kemisk syreförbrukning COD-Mn, Ammonium, Ammonium-Nitrogen, Fosfat, Fosfatfosfor, Nitrat, Nitrat-Nitrogen, Nitrit, Nitrit-Nitrogen, Totalhårdhet (kalk), Natrium, Kalium, Kalcium, Järn Fe, Järn Fe ELOF (efter luftning och filtrering), Magnesium, Mangan, Koppar.

Kemisk Vattenanalys, reducerad 750 kr

Lukt, Turbiditet/grumlighet, Färg, pH-värde, Klorid, Kemisk syreförbrukning COD-Mn, Nitrit, Totalhårdhet (kalk), Kalcium, Järn Fe, Järn Fe ELOF (efter luftning och filtrering), Magnesium, Mangan.

Tilläggsparametrar på kemisk vattenanalys

Uran: 215 kr
Arsenik: 215 kr
Arsenik och Uran: 325 kr
Fluorid: 121 kr
Bly: 230 kr

 
Vattenanalys hjälper dig få rent vatten i kranen

Radon i vatten 400 kr

Gammamätning

BAM-analys, utökad (43 st bekämpningsmedel - Kod PLW2Q) 3 395 kr

Vattenanalys med avseende på bekämpningsmedel

Mikrobiologisk vattenanalys 458 kr *

Mikroorganismer, E-coli bakterier, Koliforma bakterier

Saknar du någon parameter ovan som du vill analysera - så kontakta oss!

Om du redan har en analysrapport och du undrar över din vattenkvalitet är du alltid välkommen att ta kontakt med oss för gratis rådgivning.

(Alla priser är inklusive moms)
* Inlämnas till Eurofins inlämningsställen på provdagen. Annars tillkommer kostnad för frakt, 190kr med särskild fraktrutin.