Smak och lukt på vattnet

Det finns många faktorer som kan påverka vattnets smak och lukt, vattnets lukt har ofta naturliga orsaker, t.ex. påverkan från jord, nedbrytningsbar vegetation eller sjövatten.

Om lukten tydligt indikerar påverkan från främmande ämnen eller är starkt motbjudande bör det således inte drickas utan vidare efterforskning. Om du har en sommarstuga eller vill ha en mycket enkel lösning på smak/lukt på vatten kan du låta installera en ”smakvakt”, som monteras under diskbänken.

Vattenreningsgruppen rekommenderar:

Smak eller lukt på dricksvattnet