Klorider och natrium i vatten

Naturligt vatten innehåller större eller mindre mängder natrium. Vatten med hög mängd natrium eller klorid känns lätt igen på att de ger en salt smak på vattnet.

Om vattnet har en hög sulfathalt kan natrium istället förena sig med detta och bilda natriumsulfat som ger vattnet en bitter smak. Höga halter av klorider orsakas av saltpåverkat grundvatten.

Höga halter av klorider kan leda till korrosionsangrepp i vattenledningar, värmepumpar m.m., men även smakförändringar.

Höga halter av natrium i vattnet kan också leda till smakförändringar på vattnet, men även vita beläggningar på diskbänk.

Natrium i vattnet, saltvatten

Vattenreningsgruppen rekommenderar:

  • VRG PRF-RO
  • Omvänd osmos för mat- och dricksvatten
  • VRG Flexeon för avsaltning av allt inkommande vatten till huset