Svensk representant av Culligan produkter, service Vattenreningsgruppen H2O AB är svensk representant för Culligan den världsledande tillverkaren av vattenreningsutrustning.
Vattenreningsgruppen, automatiker, filter för vattenrening, avhärdningsfilter, järnfilter, humusfilter, hushåll, industri, kombinationsfilter Pentair Residential Filtration är leverantör av ett urval av filterautomatiker
Vattenreningsgruppen, poolpumpar, poolpump, poolfilter Pentair Pool är leverantör av ett urval av poolfilter och poolpumpar.
PULSAtron doseringspumpar, doseringsstationer, reservdelar, service Pulsafeeder är vår leverantör av PULSAtron doseringspumpar samt tillhörande reservdelar.
WellMate trycklagringstank, hydropress, hydrofor, svavelväteeliminator, magnetventiler Robota AB
Vattenanalyser, vattenprov, ackrediterade, SWEDAC, kalk, järn mangan, humus, grumligt vatten, svavel, svavelväte, illaluktande vatten, ruttna ägg, arsenik, uran, radon Acrediterat laboratorium som utför vattenanalyser för VRG Vattenreningsgruppen H2O AB.
Uppsala Vatten & Avfall AB.