VRG VIT Manuellt pH-höjande vattenfilter

Klicka på bilden för att förstora

VRG Vattenreningsgruppens manuella vattenfilter är avsedda för 1-3 hushåll som har problem med för lågt pH-värde i vattnet.

Vatten med ett lågt pH-värde mindre än 7 eller förekomst av aggressiv kolsyra i vattnet kan leda till kopparutfällningar från vattenledningarna som kan missfärga håret grönt och måste därför åtgärdas.

VRG VIT manuella pH-höjande vattenfilter innehåller ett filtermaterial som neutraliserar den aggressiva kolsyran, och därigenom höjer vattnet pH-värde, vilket gör att vattnets ledningsangripande egenskaper minskar.

- Vattenfiltret höjer pH-värdet till mer än 7 och upp till 8
- Filtreringen sker nedifrån och upp genom filtermaterialet som motverkar att filtermassan stelnar och blir hård
- Filtertanken och filterhuvudet är utfört i korrisionsfritt material
- Filtertanken är försedd med lock för påfyllning av filtermaterial
- Matningsspänning 230V/24VAC 50Hz

Köp vattenfilter