VRG VIH Hygienvattenfilter - ett filterhus med flera möjligheter

VRG Vattenreningsgruppens hygienvattenfilter är ett flexibelt filterhus som kan förses med olika filterpatroner. Kan installeras för att reducera sand, partiklar, färg, lukt & smak i dricksvatten.

VRG Hygienvattenfilter modell VIH (valve in head) behöver inga extra avstängningsventiler och är utrustad med transparent filterhus.

Montagebygel och nyckel finns som tillbehör till samtliga patronfilterhus.

Köp vattenfilter