VRG Automatiska doseringsstation för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten

Klicka på bilden för att förstora

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsstation för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten är avsedd för enskilda hushåll, vattenföreningar och mindre vattenverk för att höja vattnets pH-värde.

Lågt pH i vattnet kan orsaka korrosionsskador i rör och distributionssystemet, vilket kan medföra läckor eller ökade metallhalter i dricksvattnet. pH-värdet bör ligga mellan pH 7,5 - 8,5 och kan enkelt justeras genom styrreglagen på den medföljande PULSAtron doseringspumpen.

- Höjer vattnets pH-värde och därmed minskas vattnets ledningsangripande egenskaper
- pH+ för dricksvatten doseras proportionellt via den medföljande kontaktgivande vattenmätaren som ger ett stabilt pH-värde.
- Doseringsstationen minskar kopparutfällningar i dricksvattnet
- Levereras som standard med ett lösningskärl på 100 liter med kan fås i större storlek vid förfrågan

Köp vattenfilter