Radonavskiljare - Europas mest effektiva!

Klicka på bilden för att förstora

Radonavskiljaren reducerar inte bara radon utan är även en gasavskiljare vilket innebär att det tillsätts mycket luft i processen och då sker även andra positiva effekter.

Radon, reningsgrad upp till 99,9%
Tar bort svavelväte och metangas i vatten
Höjer lågt pH-värde på naturlig väg till ca 7,5 utan tillsats av kemikalier
Avlägsnar aggressiv kolsyra i vatten

Fördelar med radonavskiljare
- Europas mest sålda radonavskiljare
- Radonavskiljaren med högst reningsgrad i samtliga tester (SSI, STUK, SLV)
- Den enda radonavskiljaren med bakteriedödande UV-ljus
- Marknades mest testade och kompletta radonavskiljare
- Europas enda ISO 14025, CE och EPD godkända radonavskiljare
- Radonavskiljare och trycksättningspump i rostfritt stål
- Ingen radioaktiv kolfiltermassa som måste bytas

Köp vattenfilter