Vattenfilter för industri & vattenverk

Industrier och vattenföreningar kräver oftast större anläggningar för vattenfiltrering med tillhörande styrutrustningar som kan producera större vattenvolymer med kontroll och övervakningssystem.

Detta eftersom det oftast ställs högre krav på vattnet för både process- och dricksvattenproduktion.

Köp vattenfilter