Uranfilter

Uran i dricksvatten kan heller inte konstateras utan en urananalys av ditt dricksvatten.

Uran i dricksvatten varken smakar eller luktar men kan orsaka problem med njurfunktionen. Vid uranhalter >15 µg/ liter rekommenderar livsmedelsverket att man behandlar vattnet.

Läs mer om uran i vattnet

VRG U 10 CV

VRG U 10 CV

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska uranfilter är avsedda för 1 hushåll för problem med uran i dricksvattnet och som ibland finns naturligt i...

Uranfilter VRG U15, U25 & U40

Filtrera bort uran från vattnet

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska uranfilter är avsedda för 1-6 hushåll för problem med uran i dricksvattnet och som ibland finns naturligt...

Köp vattenfilter