Testutrustning & Kemikalier till vattenrening

VRG Hårdhetstest för kalk

Hårdhetstest för kalk i vatten

VRG Vattenreningsgruppens hårdhetstest mäter på ett enkelt sätt vattnet innehåll av kalk. Används vanligen för att kontrollera om ditt avhärdningsf...

VRG Hannainstrument

Hannainstrument

VRG Vattenreningsgruppens mätinstrument för kontroll av vattnets innehåll av fritt & totalt klor samt mäter även pH-värdet. - Reagenser och kyvett...

Culligans Testkit för pH & fritt klor

Testkit för pH och klor

Culligan Testkit för pH-värde och fritt klor i vatten, komplett med reagenser i tablettform. Testkitett är ett mycket enkelt sätt att kontrollera...

Testtabletter DPD 1 för fritt klor

Testtabletter för klor

Testtabletter DPD 1 för fritt klor som används som reagens för Culligans Testkit. - Levereras som kit med totalt 50 tabletter.

Testtabletter DPD 3 för totalt klor

Testtabletter för totalt klor i vatten

Testtabletter DPD 3 för totalt klor i vatten som används som reagens i tablettform för att kontrollera halten av totalt klor i vattnet. - Levereras...

Testtabletter pHenol röd för pH-värde

Testtabletter för pH

Testtabletter pHenol röd för kontroll av vattnets pH-värde och som används som reagens för Culligans Testkit. - Levereras som kit med totalt 50 tab...

pH-indikator för kontroll av pH-värde

pH-indikator för kontroll av pH-värde i vatten

pH-indikator används för att bestämma om vattnet är surt, neutralt eller basiskt. Genom att droppa pH-indikatorn i ett provrör med vatten kan man s...

VRG digitala pH-instrument

Digitalt pH-instrument från Vattenreningsgruppen

VRG Vattenreningsgruppens digitala mätinstrument för kontroll av vattnets pH-värde. Stoppa ned instrumentet i vattnet, tryck på knappen och läs av...

VRG Buffert lösning 2, 4, 7, 8 & 9

Vattenreningsgruppens lösning för digitala mätinstrument

VRG Vattenreningsgruppens buffertlösningar för kalibrering av digitala mätinstrument för kontroll av vattnets pH-värde. Vi tillhandahåller bufferl...

VRG Teststickor för pH-värde

Stickor för att testa vattnets pH-värde

VRG Vattenreningsgruppens teststickor för snabb kontroll av vattnets pH-värde. Innehåller 100 teststickor för pH och har mätintervall pH 4,5-10.

Höja pH i badvatten

Höja pH i badvatten

Den här produkter höjer pH i badvatten och används för att justera pH-värdet i badvatten som ska ligga mellan 7,2-7,6. pH-värdet i badvatten behöve...

pH+ för dricksvatten

pH+ för dricksvatten

Höj pH värdet på ditt dricksvattenpH+ för dricksvatten är avsett för dosering till dricksvatten för att höja vattnets pH-värde. pH+ för dricksvatt...

pH Turbo - Höj pH-värde i dricksvatten

Höj pH i dricksvatten

pH-Turbo är ett komplement till pH+ för dricksvatten om pH-värdet inte höjs omgående eller tillräckligt. Dosering: Blanda 1 kg pH-turbo tillsamman...

Sofner Gard - Rengöring av avhärdningsfilter

Rengöring av avhärdningsfilter

Sofner Gard används för rengöring av ett avhärdningsfilter. Ett avhärdningsfilter har också möjlighet att avskilja mindre mängder järn, som kan fi...

Syreaktivator - Oxidationsmedel för Cullsorb plus

Syreaktivator/oxidationsmedel

Syreaktivator används som oxidationsmedel för Cullsorb plus som kallas för regenerering. Cullsorb plus innehåller ett syreförråd som måste förnyas...

Sänka pH i badvatten

Sänka pH i badvatten

Sänker pH används för att justera badvattnets pH-värde som ska ligga mellan 7,2-7,6. pH-värdet behöver sänkas om poolen fyllts med alkaliskt vatte...

Tekoflock - flockningsmedel för dricksvatten och övrigt vatten

Flockningsmedel för dricksvattenrening

Tekoflock är ett högeffektivt flockningsmedel med ett stort användningsområde inom vattenrening. Tekoflock kan användas såväl för rening av bad- o...

Köp vattenfilter