Radonavskiljare

I bergborrade brunnar kan vattnet innehålla skadliga halter av radon.

Radon avger strålning, som ökar risken för cancer. Radon tas upp i kroppen, när man dricker vatten. Radon som avges i luften från vattnet ökar också risken för lungcancer.

Radon i dricksvattnet varken luktar eller smakar illa. För att med säkerhet bestämma om vattnet innehåller förhöjda halter av radon krävs en radonvattenanalys. Radonhalt i dricksvatten >1 000 Bq/ liter bedöms enligt socialstyrelsen som otjänligt och måste behandlas.

Radonavskiljare - Europas mest effektiva!

Vattenreningsgruppens radonavskiljare

Radonavskiljaren reducerar inte bara radon utan är även en gasavskiljare vilket innebär att det tillsätts mycket luft i processen och då sker även...

Köp vattenfilter