Problemvattenfilter

Surt och aggressivt vatten brukar visa sig genom gröna eller blåa beläggningar som beror på kopparutfällningar från vattenledningarna eller kopparmantlade varmvattenberedare. Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårlag på människor grönt.

Gul eller brun färg på dricksvattnet p.g.a. humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga oväder i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Järn och mangan i dricksvattnet orsakar problem med utfällningar i form av fläckar i toaletten och handfat samt missfärgningar på kläder. Höga halter av järn och mangan tillsammans med kalk kan även orsaka stora problem med avlagringar i vattenledningar och värmepannor.

Grumligt vatten i kranen kan bero på flera olika saker. Hög järn och manghalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.

Läs mer om olika problem med din vattenrening

Tekomat SXT - En vattenfilterserie med många möjligheter

Tekomat SXT Vattenfilter

VRG Vattenreningsgruppens automatiska vattenfilter är avsedda för enskilda hushåll med problem med färg, lukt, smak, grumlighet eller lågt pH-värde...

VRG VIT Manuellt pH-höjande vattenfilter

Manuellt vattenfilter för att höja pH

VRG Vattenreningsgruppens manuella vattenfilter är avsedda för 1-3 hushåll som har problem med för lågt pH-värde i vattnet. Vatten med ett lågt pH...

Köp vattenfilter