Problemvattenfilter

Surt & aggressivt vatten brukar visa sig genom gröna eller blåa beläggningar som beror på kopparutfällningar från vattenledningarna eller kopparmantlade varmvattenberedare. Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårlag på människor grönt.

Gul eller brun färg på dricksvattnet pga humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga ovädet i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Färg pga av järn & mangan i dricksvattnet orsakar problem med utfällningar i form av fläckar i toaletten och handfat samt missfärgningar på kläder. Höga halter av järn och mangan tillsammans med kalk kan även orsaka stora problem med avlagringar i vattenledningar och värmepannor.

Grumligt vatten kan bero på flera olika saker. Hög järn och manghalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.

VRG Vattenfilter F-serien 60 - 210, för avskiljning av järn, mangan, smak, lukt etc

VRG Vattenfilter F-serien 60 - 210

VRG Vattenfilter F-serien 60 - 210, för avskiljning av järn, mangan, smak, lukt och grumlighet. VRG Vattenreningsgruppens automatiska vattenfilter...

Vattenfilter Culligan Hi-Flo 6 & 9 - för reducering av turbiditet, järn och mangan,

Vattenfilter Culligan Hi-Flo 6 & 9

Culligans vattenfilter Hi-Flo 6 & 9 med rörgalleri och membranventiler i gjutjärn är framtagna för att ännu bättre motsvara användarnas behov och ä...

Vattenfilter Culligan Hi-Flo 9 modell 20

Vattenfilter Culligan Hi-Flo 9

Culligans vattenfilter Hi-Flo 9 med rörgalleri utförda i PVC-material och membranventiler i Noryl är framtagna för att ännu bättre motsvara använda...

Vattenfilter Culligan G.A.C 20-120

Vattenfilter Culligan G.A.C 20-120

GAC Vattenfilter serie 20 - 120, för avskiljning av klor, halogenföreningar, giftiga och skadliga ämnen som finns i vattnet. Serien innehåller fl...

Culligan Hi-Flo Easy MAX & Easy MAX A - halv & helautomatiska självvrengörande

Halv- & helautomatiska vattenfilter

Culligans Hi-Flo Easy MAX & Easy MAX A är framtagna för att på ett enkelt sätt reducera sand och partiklar i vattnet i ett flöde mellan 30-52 m3/h....

Vattenfilter Culligan med CTM automatik

CTM Vattenreningsfilter

Culligans vattenfilter med CTM-automatik är framtagna för ännu bättre motsvara användarnas behov och är avsedda för medelstora vattenverk och och m...

Köp vattenfilter