Poolfilterutrustning

Tänk vad härligt det är att bada i en pool med rent, kristallklart vatten i behaglig temperatur. Så ska det alltid vara.

De viktigaste parametrarna för ett bra balanserat vatten i din pool är rätt pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet.

- pH-värdet i badvatten ska ligga mellan 7,2 - 7,6.
- Poolen utrustas med pump och vattenfilter med rätt kapacitet, detta krävs för att kunna filtrera bort skräp och partiklar.
- Kontinuerlig desinficering med klor eller motsvarande.
- Bottendammsugning av poolen med jämna mellanrum.

De flesta kommunala vatten har bra grundförutsättningar men små justeringar kan behöva göras för att uppnå ideala värden. Fyller du poolen med vatten från egen brunn så krävs ofta någon justering.

Poolfiltersystem VRG 380, VRG 480, VRG 560

Poolfilterutrustning för en ren pool

VRG Vattenreningsgruppens kompletta poolfiltersystem lämpar sig för mindre badanläggningar och ovanjordsbassänger. Filtersystemet för din pool är...

Triton II med Clearpro modell 480 - 914

Vattenfilter för pool

Triton II Sandfilter med Clearpro är en patenterad teknik som ger 4 ggr bättre reningsreultat jämfört med traditionella sandfilter för vattenrening...

Köp vattenfilter