pH-höjande vattenfilter & doseringsstationer

Surt & aggressivt vatten brukar visa sig genom gröna eller blåa beläggningar som beror på kopparutfällningar från vattenledningarna eller kopparmantlade varmvattenberedare.

Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårlag på människor grönt.

VRG Helautomatiska doseringsstation av syreaktivator

VRG Helautomatiska doseringsstation av syreaktivator

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsstation är en komplett anläggning för backspolningsdosering av syreaktivatorlösning. Doseringss...

VRG Helautomatiska doseringsstation av syreaktivator

VRG Helautomatiska doseringsstation av syreaktivator

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsstation är en komplett anläggning för backspolningsdosering av syreaktivatorlösning. Doseringss...

VRG Helautomatiska doseringsanläggning för proportionell dosering av pH+ för dricksva

Doseringsanläggning för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsanläggning för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten är avsedd för enskilda hushåll, vat...

Köp vattenfilter