pH-höjande filter & Doseringsstationer

Surt & aggressivt vatten brukar visa sig genom gröna eller blåa beläggningar som beror på kopparutfällningar från vattenledningarna eller kopparmantlade varmvattenberedare. Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårlag på människor grönt.

VRG Helautomatiska doseringsstation av syreaktivator

Helautomatisk doseringsstation

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsstation är en komplett anläggning för backspolningsdosering av syreaktivatorlösning. Doseringssta...

VRG Helautomatiska doseringsstationer av syreaktivator

VRG Helautomatiska doseringsstationer av syreaktivator

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsstation är en komplett anläggning för backspolningsdosering av syreaktivatorlösning. Doseringssta...

VRG Automatiska doseringsstation för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten

Automatisk doseringsstation för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska doseringsstation för proportionell dosering av pH+ för dricksvatten är avsedd för enskilda hushåll, vatten...

Köp vattenfilter