Patronfilterhus

Smak & lukt på dricksvattnet kan bero på svavelväte, inläckage av humusvatten eller järn & mangan i dricksvattnet. Grumligt vatten kan bero på flera olika saker. Hög järn och manganhalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.

En enklare lösning är att låta installera ett hygienvattenfilter tillsammans med en kolpatron som förbättrar både smak och lukt på vattnet.

VRG VIH Hygienvattenfilter - ett filterhus med flera möjligheter

VRG VIH Hygienvattenfilter

VRG Vattenreningsgruppens hygienvattenfilter är ett flexibelt filterhus som kan förses med olika filterpatroner. Kan installeras för att reducera s...

VRG ST Blå Hygienvattenfilter - ett filterhus med flera möjligheter

VRG ST Blå Hygienvattenfilter

VRG Hygienvattenfilter modell ST-Blå är ett prisvärt alternativ till VIH. VRG Vattenreningsgruppens hygienvattenfilter är ett flexibelt filterhus...

VRG ST Röd Hygienvattenfilter - ett filterhus med flera möjligheter

VRG ST Röd Hygienvattenfilter

VRG Hygienvattenfilter modell ST-Röd är framtagen för att klara varmvatten upp till 71°C. VRG Vattenreningsgruppens hygienvattenfilter är ett flex...

VRG Big Blue 20 tum - ett filterhus med stor kapacitet och flöde

Blig blue hygienvattenfilter, filterhus

VRG Vattenreningsgruppens Big Blue 20 tums filterhus är ett flexibelt högflödesfilterhus som kan förses med olika filterpatroner. Kan installeras f...

Köp vattenfilter