Kombinationsfilter

Hårt vatten/kalk i vattnet visar sig genom vita kalkutfällningar på diskbänken, på porslinet, i kaffebryggaren eller tekokaren. Kalkutfällningar sker vanligtvis mest när vatten uppvärms och därför brukar det ske stora kalkutfällningar i värmepannor och varmvattenberedare.

Gul eller brun färg på dricksvattnet p.g.a. humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga oväder i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Kalk & Humus Kombinationsfilter VRG AH30 & AH40

Kombinationsfilter VRG AH30 & AH40

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska kombinationsfilter är avsedda för 1-3 hushåll med problem med kalkutfällningar och färg i vattnet som bero...

Kalk & Uran Kombinationsfilter VRG AU30 & AU40

Kombinationsfilter VRG AU30 & AU40

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska kombinationsfilter är avsedda för 1-3 hushåll med problem med kalkutfällningar och uran i dricksvattnet....

Köp vattenfilter