Kombinationsfilter

Hårt vatten/kalk visar sig genom vita kalkutfällningar på diskbänken, på porslinet, i kaffebryggaren eller tekokaren. Kalkutfällningar sker vanligtvis mest när vatten uppvärms och därför brukar det ske stora kalkutfällningar i värmepannor och varmvattenberedare.

Gul eller brun färg på dricksvattnet pga humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga ovädet i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Kalk & Humus Kombinationsfilter VRG SXT AU45 - AU60 - AU90 - AU120 - AU150 & AUH210

Kalk & Humus Kombinationsfilter

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska kombinationsfilter är framtagen för att tillmötesgå den efterfrågan på filter som finns för både kommersie...

Kalk & Uran Kombinationsfilter VRG SXT AH45 - AH60 - AH90 - AH120 - AH150 & AH210

Kalk & Uran Kombinationsfilter

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska kombinations-filter är framtagen för att tillmötesgå den efterfrågan på filter som finns för både kommersi...

Köp vattenfilter