Humusfilter

Gul eller brun färg på dricksvattnet p.g.a. humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten.

Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga oväder i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Läs mer om humus i vattnet

Humusfilter VRG H15 & H25 & H40

Humusfilter VRG H15 & H25 & H40

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska humusfilter är avsedda för 1-3 hushåll med problem med färg i vattnet som beror på organiska sönderfallspr...

Köp vattenfilter