Humusfilter

Gul eller brun färg på dricksvattnet pga humus beror oftast på inläckage i brunnen av organiskt förorenat ytvatten. Inläckage av humusfärgat vatten är som störst vid kraftiga ovädet i form av regn eller vid snösmältningen under våren. Humusfärgat vatten är inte farligt att dricka men kan smaka och lukta illa och missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Humusfilter VRG SXT H60 - H90 - H120 H150 & H210

Humusfilter VRG SXT

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska humusfilter är framtagen för att tillmötesgå den efterfrågan på humusfilter som finns för både kommersiell...

Köp vattenfilter