Filtermaterial

Vi säljer material till vattenfilter så som sand m.m. Filtermaterialen används för vattenrening av dricksvatten med exempelvis för mycket järn, dålig lukt eller för lågt pH.

VRG Cullsan - Specialfiltersand för vattenfilter

Cullsan filtermaterial

Specialfiltersand godkänd för dricksvattenrening. Levereras i 25 kg förpackningar och används som bärlager och filtermaterial. VRG Cullsan filtersa...

VRG Cullsorb plus - Filtermaterial för reducering av järn & mangan

Cullsorb Plus filtermaterial

Cullsorb plus används i våra problemvattenfilter och filtermaterialet regenereras med syreaktivator. - Levereras i 20 kg förpackningar.

VRG Cullcite - Filtermaterial för reducering av utfällt järn & mangan

Cullcite filtermaterial

Cullcite används i våra problemvattenfilter. - Levereras i 50 liters förpackningar eller i den mängd kunden önskar.

VRG Cullar T - Filtermaterial för reducering av smak, lukt och färg

Cullar T filtermaterial

Cullar T används i våra problemvattenfilter för att reducera bland annat humus i vattnet. - Levereras i 12,5 kg förpackningar.

VRG Cullneu - pH-höjande filtermaterial

Cullneu filtermaterial

Cullneu filtermaterial används i våra problemvattenfilter för att neutralisera aggressiv kolsyra i vattnet och därmed höja pH-värdet. - Levereras...

VRG Cullex - filtermaterial för reducering av kalk i dricksvattnet

Cullex filtermaterial

Cullex används i våra avhärdningsfilter för att reducera vattnets innehåll av kalk. - Levereras i 25 kg förpackningar eller som komplett omfyllnad...

VRG Syreaktivator - Oxidationsmdel för regenerering av Cullsorb plus

Syreaktivator filtermaterial

VRG Syreaktivator används som oxidationsmedel för att regenerera Cullsorb plus så att järn och mangan kan fälla ut i filtermaterialet. - Levereras...

Köp vattenfilter