Bakteriefilter/ UV-utrustning

Mikroorganismer & bakterier i vattnet beror oftast på låg omsättning i brunnen och stillastående vatten. Nyborrade brunner har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vatten men brukar minsta i antal efter en tids användning.

Läs mer om bakterier i vattten

UV-SYSTEM - För sterilisering av mikroorganismer i vatten

UV filter

VRG Vattenreningsgruppens UV-system tillhör marknadens mest effektiva och ekonomiska metod där inga kemikalier tillsätts till vattnet. Ultraviolet...

UV-SERIE HA320 & HA325

UV-sterilisering

VRG Vattenreningsgruppens helt nya UV-Serie tillhör marknadens mest effektiva och ekonomiska metod för att rena vatten från bakterier där inga kemi...

Köp vattenfilter