Bakteriefilter/ UV-utrustning

Mikroorganismer & bakterier i vatten beror oftast på låg omsättning i brunnen och stillastående vatten.

Nyborrade brunnar har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vatten men brukar minsta i antal efter en tids användning. Det kan även bero på inläckage från avloppsbrunnar, infiltrationsanläggningar eller omkringliggande jordbruk.

UV-SYSTEM - För sterilisering av mikroorganismer i vatten

Vattenrening, sterilisering med UV

VRG Vattenreningsgruppens UV-system tillhör marknadens mest effektiva och ekonomiska metod för sterilisering av vatten där inga kemikalier tillsätt...

Industriellt UV - System FC-serien

UV-vattenrening för industri

Industriellt UV-system FC-serien för sterilisering av mikroorganismer i vatten. - Vattenfilter för sterilisering, för kommersiellt bruk och mindre...

Köp vattenfilter