Avsaltningsutrustning/Omvänd osmos

Saltsmak i dricksvattnet beror på läckage av saltpåverkat grundvatten och kan orsaka stora problem med korrosion i vattenledningssystemet.

Saltsmak i dricksvattnet orsakas oftast av att kloridhalten är förhöjd och >300 mg/liter.

Huvudsakliga användningsområden av avsaltningsutrustning:
- Används där hög kemisk och bakteriologisk vattenrenhet krävs, till skillnad från traditionella avjoniseringssystem finns det ingen hantering eller utsläpp av farliga kemikalier
- Avsaltning för dricksvatten, produktion från bräckt vatten eller havsvatten.
- Rent vatten för medelhöga till höga tryck pannor.
- Luftfuktare.
- Microchipsköljning för mikro-elektronisk industri.
- Läkemedel- och kosmetikaindustrin.
- Textilindustrin.
- Livsmedelsproduktion.
- Restauranger, för bästa diskmaskinprestanda.
- Kemiska laboratorier, för sköljning instrument och glasvaror.
- Trädgårdsodling.
- ...Och i många andra tillämpningar där rent vatten erfordras.

Culligan MFP 4-44

Culligan MFP 4-44 Vattenreningsutrustning

Aqua-Cleer MFP/4 -44 bygger på omvänd osmos (RO) och specialdesignad för att avsalta bräckt vatten eller annat vatten som innehåller förhöjda halte...

Culligan IW EVO

Culligan IW EVO avsaltning

Beskrivning kommer snart!

Culligan SW EVO

Culligan SW EVO vattenrening för salt vatten

Beskrivning kommer snart!

Köp vattenfilter