Avsaltningsutrustning/ Omvänd osmos

Saltsmak i dricksvattnet beror på inläckage av saltpåverkat grundvatten och kan orsaka stora problem med korrision i vattenledningsstystemet. Saltsmak i dricksvattnet orsakas oftast att kloridhalten är förhöjd och >300 mg/liter. Läs mer om saltsmakande dricksvatten

Avsaltningsutrustningens huvudsakliga användningsområden:

Omvänd osmos används där hög kemisk och bakteriologisk vattenrenhet krävs. Till skillnad från traditionella avjoniseringssystem har vår avsaltningsutrustning ingen hantering eller utsläpp av farliga kemikalier.

- Avsaltning för dricksvatten, produktion från bräckt vatten eller havsvatten.
- Rent vatten för medelhöga till höga tryck pannor.
- Luftfuktare.
- Microchipsköljning för mikro-elektroniska industrin.
- Läkemedel och kosmetikaindustrin.
- Textilindustrin.
- Livsmedelsproduktion.
- Restauranger, för bästa diskmaskin prestanda .
- Kemiska laboratorier, för sköljning instrument och glasvaror.
- Trädgårdsodling.
...Och i många andra tillämpningar där rent vatten erfordras.

VRG SRO-SYS

Avsaltningsutrustning VRG SRO-SYS

Spectrum RO system innehåller en serie modeller för avsaltning i med olika flödeskapaciteter som dessutom går att anpassa till användarens behov al...

Avsaltningssystem PRF-RO

Avsaltningssystem för upp till 2400 liter/dygn

Ett avsaltningssystem för upp till 2400 liter/dygn vid normal installation! PRF-RO System är efter flera års forskning och utveckling framtagen fö...

Köp vattenfilter