Avhärdningsfilter

Totalhårdhet = Anger mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet (kalk).

Alla våra avhärdningsfilter är helautomatiska! Avhärdningsfiltrena reducerar kalk genom jonbyte och regenererar filtermassan med natrium från avhärdningssalt.

När filtret levereras från oss är filtret inställt att reducera totalhårdheten ner till 0-0,5°dH. På våra hushållsfilter är samtliga filter utrustade med en blandningsventil, vilket innebär att du själv kan bestämma hur mycket kalk du vill släppa förbi filtret.

Filtren har funktionerna:
-Volymstyrd omedelbar regenerering:Filtret regenererar efter att en förprogrammerad mängd vatten har passerat igenom filtret (beräknat utifrån filterkapaciteten och totalhårdheten).
-Volymstyrd fördröjd regenerering:För att filtret inte skall regenerera direkt när den ursprungliga volymen är förbrukad, kan filtret programmeras för att starta en regenerering utifrån en förutbestämd tid när filtret har börjat använda utav reservkapaciteten.
-Veckodagsstyrd regenerering:En regenerering startar de veckodagar samt tidpunkt som filtret har programmerats för.
-Tidstyrd regenerering: Filtret kommer att regenerera efter en viss dygnsintervall, detta bestäms utifrån storlek på filtret, dygnsförbrukning av vattnet och totalhårdheten.
Filtren levereras med förbigångsventil, som möjliggör att koppla förbi filtren vid önskat tillfälle. Om till exempel man inte vill vattna trädgården med avhärdat vatten eller liknande.

Avhärdningsfilter VRG 10CV

Avhärdningsfilter för enskilda hushåll

Vattenreningsgruppens helautomatiska avhärdningsfilter modell VRG 10 CV, är avsedd för att reducera kalk för kommunalt vatten eller enskild brunn....

Avhärdningsfilter VRG 15, 25 & 45

Avhärdningsfilter för 2-5 hushåll

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska avhärdningsfilter eller mjukvattenfilter är avsedda för 2-5 hushåll med problem med kalkutfällningar som b...

Avhärdningsfilter Culligan 915, 925 & 1042

Avhärdningsfilter för 2-5 hushåll

Culligans helautomatiska avhärdningsfilter eller mjukvattenfilter är avsedda för 2-5 hushåll med problem med kalkutfällningar som bildas av det hår...

Köp vattenfilter