Arsenikfilter

Arsenik i dricksvattnet är helt smak- och luktfritt och arsenikhalter >10 µg/ liter bedöms som otjänligt och inte drickbart. Vattenrening är därför nödvändigt.

Höga arsenikhalter i dricksvatten utgör en hälsorisk eftersom ämnet kan orsaka tumörer i hud, lunga och urinblåsa, och möjligen även i lever och njure.

Läs mer om arsenik i vattnet

Arsenik & Uran modell 25 & 50

Arsenik & Uran vattenfilter

VRG Vattenreningsgruppens arsenik- och uranfilter modell 25 & 50 reducerar förhöjda halter av såväl 3-värd (As3+) som 5-värd (As5+) arsenik som ura...

VRG SXT ArsenX modell 45 - 210

ArsenX vattenfilter

VRG Vattenreningsgruppens helautomatiska arsenikfilter är framtagen för att tillmötesgå den efterfrågan på filter som finns för både kommersiella o...

VRG ArsenX 5E

ArsenX 5E filter

VRG Vattenreningsgruppens arsenikfilter reducerar förhöjda halter av såväl 3-värd (As3+) som 5-värd (As5+) arsenik i dricksvatten till ett minimum....

Köp vattenfilter