Vattenreningsgruppens installerade vattenfilter

Vi på Vattenreningsgruppen levererar filter och annan vattenreningsutrustning till privatpersoner, företag, landsting och kommuner. Här nedan kan ni se några av våra installationer med olika funktioner, användningsområden och styrning.

På bilden kan ni se 2st Culligan Hi-Flo 9 UF 54" Slamfilter, med växelvis renspolning och larmfunktioner som varnar vid flödesbortfall. Dessa filter är installerade på en fiskodling i norra Sverige.

Bilden visar 2st VRG Ultra Line Uranfilter U350 som är installerade för växelvis regenerering och parallelldrift. Utrustningen är installerad vid ett kommunalt vattenverk.

På den här bilden kan ni se 2st Culligan Hi-Flo 9 UF 72" Slamfilter, med växelvis renspolning och larmfunktioner som varnar vid flödesbortfall. Denna anläggning är också installerad på en fiskodling i norra Sverige.

På bilden från höger ser man en VRG luftningstank, ett avjärningsfilter Culligan Hi-Flo 3 som producerar behandlat vatten till 2st kommunicerande lagringstankar för vidare distribution.

Vattenreningsgruppen

På bilden kan ni se ett kombinationsfilter VRG AH 30 VT, med förfilter VIH för en summarstuga på Ljusterö. Filtret är installerat för att reducera kalk och humus. Filtret är installerat av lokal VVS-firma på Ljusterö.

På bilden kan ni se en VRG SXT S150 med saltbehållare, hydropress samt påsfilter. Denna anläggning är installerad i en samfällighet öster om Uppsala

På bilden kan man se ett avhärdningsfilter VRG SXT och ett järnfilter Tekomat Röd. Vattenfiltren reducerar kalk och järn. Dessa är installerade i en stor villa i Stockholm.

Rakt fram på bilden kan ni se ett äldre Culligan BA 75 AB filter för reducering av järn och mangan. Till höger står ett VRG F120 Special filter, detta för att reducera växtbekämpningsmedlet Bentazon. Filtrena är installerade i en liten samfällighet i Västervik