Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Beställ vattenprov

Vi erbjuder ett stort urval av färdiga provpaket och parametrar samt möjlighet för er att skräddarsy Era egna paket.Nedan finner Ni de analyspaket som vi rekommenderar och har arbetat fram för att ge en så klar överblick att vattnets kvalitet som möjligt

Provpaket

VRG-Paketet

1890:-

Om du vill ha en helhetsbild av Ert vattens kvalitet är det här paketet för Er. Detta är ett brett paket utmärkt för nyanlagda brunnar och täkter som inte testats på länge eller över huvud taget.

 • Kemisk vattenanalys
 • Mikrobiologisk vattenanalys
 • Arsenik
 • Radon
 • Uran
 • Bly

Provflaskor levereras komplett med kylväska och kylpåsar. Flaskorna förvaras kallt fram till inlämning som skall ske vid angivna inlämningsställen senast fyra timmar efter provtagning.

Se vad som ingår

Kemisk vattenanalys

982:-

Det vanligaste provet med parametrar som påvisar ofta förekommande föroreningar så som till exempel järn, kalk och humus m.m.

 • Lukt
 • Färg
 • pH-värde
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet
 • Klorid
 • Sulfat
 • Fluorid
 • Ammonium
 • Ammonium-Nitrogen
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor
 • Nitrat
 • Nitrat-Nitrogen
 • Nitrit
 • Nitrit-Nitrogen
 • Totalhårdhet
 • Natrium
 • Kalium
 • Kalcium
 • Järn Fe
 • Järn Fe ELOF
  (efter luftning och filtrering)
 • Magnesium
 • Mangan
 • Koppar
 • Kemisk syreförbrukning COD-Mn

Flaskorna levereras i förfrankerad och adresserad provlåda för enkel transport till laboratoriet.

Se vad som ingår

Mikrobiologisk vattenanalys

538:-

Ett analyspaket som omfattar det vanligaste bakterierna i vatten, dvs E-Coli, koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer.

 • Odlingsbara mikroorganismer
 • Koliforma bakterier
 • Escherichia coli
 • Långsamväxande bakterier (endast vid provtagning enligt SLVFS 2001:30)

Provflaskor levereras komplett med kylväska och kylpåsar. Flaskorna förvaras kallt fram till inlämning som skall ske vid angivna inlämningsställen senast fyra timmar efter provtagning.

Se vad som ingår

Metaller i vatten

1044:-

Vid misstanke om tungmetallföroreningar i vattnet är detta provpaket med nio stycken provparametrar en självklarhet.

 • Aluminium
 • Arsenik
 • Krom
 • Nickel
 • Uran
 • Antimon
 • Kadmium
 • Bly
 • Selen
Se vad som ingår

Utvidgad vattenanalys A-vatten

10290:-

Paketet riktar sig mot verksamheter och anläggningar som följer riktlinjerna för SLVFS 2001:30. Innan beställning vänligen kontakta oss så vi kan säkerställa att ni får rätt provpaket.

 • Alfa- och Beta aktivitet
 • Radon i vatten
 • Utvidgad Mikrobiologisk vattenanalys
 • Utvidgad kemisk vattenanalys
Se vad som ingår

BAM-analys

4594:-

Paketet riktar sig mot verksamheter och anläggningar som följer riktlinjerna för SLVFS 2001:30. Innan beställning vänligen kontakta oss så vi kan säkerställa att ni får rätt provpaket.

 • Provtagningen påvisar bekämpningsmedel i vattnet och testar 43 stycken provparametrar.
Se vad som ingår

Alfa- och Betaaktivitet

1575:-/styck

Paketet riktar sig mot verksamheter och anläggningar som följer riktlinjerna för SLVFS 2001:30.Innan beställning vänligen kontakta oss så vi kan säkerställa att ni får rätt provpaket.

 • Provtagningen påvisar eventuell strålning från vattnet.
Se vad som ingår

Indikativa dosen

5906:-

Paketet riktar sig mot verksamheter och anläggningar som följer riktlinjerna för SLVFS 2001:30. Innan beställning vänligen kontakta oss så vi kan säkerställa att ni får rätt provpaket.

 • Uppföljningsprov vid påvisat förhöjda alfa- eller betaaktivitet i vattnet.
Se vad som ingår

Enskilda parametrar

Radon

483:-

Uran

325:-

Arsenik

325:-

Bly

325:-

Nickel

325:-

Fluorider

325:-

Koppar

325:-

*Fraktkostnader tillkommer utöver.

Saknar ni någon provparameter eller om ni önskar justera och förändra något prov är ni välkomna att ta kontakt med oss på 018-24 77 15