Vi hjälper dig med ditt vatten

Vi kan hjälpa Dig med olika lösningar inom vattenrening av Ditt dricksvatten, inget problem är det andra likt.

Beställ vattenprov

Vi erbjuder flera olika. I vattenproverna analyseras följande parametrar:

VRG-Paketet

1800:-

 • Kemisk vattenanalys, Utökad
 • Mikrobiologisk vattenanalys*
 • Arsenik, Bly, Uran & Radon
Se vad som ingår

Mikrobiologisk vattenanalys

486:-*

 • Mikroorganismer, E-coli bakterier, Koliforma bakterier
Se vad som ingår

Kemisk vattenanalys, utökad

875:-

 • Lukt, Turbiditet/grumlighet
 • Färg
 • pH-värde
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet
 • Klorid
 • Sulfat
 • Fluorid
 • Kemisk syreförbrukning COD-Mn
 • Ammonium
 • Ammonium-Nitrogen
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor
 • Nitrat
 • Nitrat-Nitrogen
 • Nitrit
 • Nitrit-Nitrogen
 • Totalhårdhet (kalk)
 • Natrium
 • Kalium
 • Kalcium
 • Järn Fe
 • Järn Fe ELOF
  (efter luftning och filtrering)
 • Magnesium
 • Mangan
 • Koppar
Se vad som ingår

Kemisk vattenanalys, reducerad

750:-

 • Lukt
 • Turbiditet/grumlighet
 • Färg
 • pH-värde
 • Klorid
 • Kemisk syreförbrukning COD-Mn
 • Nitrit
 • Totalhårdhet (kalk)
 • Kalcium
 • Järn Fe
 • Järn Fe ELOF (efter luftning och filtrering)
 • Magnesium, Mangan.
Se vad som ingår

Arsenik & Uran

325:-

 • Arsenik
 • Uran
Se vad som ingår

Tilläggsparametrar till kemisk vattenanalys

 • Radon, 400kr
 • Arsenik, 213kr
 • Uran, 213kr
 • Bly, 213kr
 • Nickel, 213kr
 • Fluorid, 120kr
Se vad som ingår

Utvidgad vattenanalys – för verksamheter enligt SLVFS 2001:30

9800:-

 • Alfa- och Beta aktivitet
 • Radon
 • Utvidgad analys, Mikrobiologisk
 • Utvidgad analys, Kemisk
Se vad som ingår

BAM-analys

4375:-

 • Vattenanalys med på 43 st olika bekämpningsmedel
Se vad som ingår