Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Testutrustning & reagenser

Testutrustning

 

Produktnamn

Kapacitet*

Saltavskiljning

Booster pump

Trycklagringstank

Mått b x h x d (mm)

Hårdhetstest

-

-

-

-

-

Teststickor pH

-

-

-

-

-

Reagenser

 

Produktnamn

Kapacitet*

Saltavskiljning

Booster pump

Trycklagringstank

Mått b x h x d (mm)

HI Reagens pH

-

-

-

-

-

HI Reagens Fritt Klor

-

-

-

-

-

HI Reagens Totalt Klor

-

-

-

-

-

Reagens Phenol Röd

-

-

-

-

-

pH Kalibreringsväska

-

-

-

-

-