Vi hjälper dig med ditt vatten

Vi kan hjälpa Dig med olika lösningar inom vattenrening av Ditt dricksvatten, inget problem är det andra likt.

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Dricksvatten klassificeras som ett livsmedel och därför ställs lika höga krav på dricksvatten som allt annat livsmedel som vi äter och dricker. Omkring 1,2 miljoner permanenta hushåll, och ungefär lika många fritidsboenden, har vatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn.

När behöver man ta ett vattenprov?

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Problemen kan dock finnas där utan att man märker det. Vi rekommenderar därför att man provar sitt vatten minst vart tredje år. Har man däremot haft problem med brunnsvattnet tidigare är det lämpligt att låta kontrollera sitt vatten oftare.

Har man kommunalt vatten behöver man normalt inte oroa sig för vattnets kvalitet eftersom kommunen själva utför vattenprover regelbundet. Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med betydligt strängare krav än för enskilda vatten. Länk till livsmedelsverkets rekommendationer gällande provtagning av egen brunn hittar du här.

Börja alltid med en analys

Att lukta och smaka räcker inte alltid för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Att man inte dricker ett vatten som är brunt, smakar och luktar illa är kanske naturligt, det kan däremot förekomma ämnen och mikroorganismer som vi inte kan upptäcka med våra sinnen som kan göra vattnet hälsoskadligt. En vattenanalys måste därför utföras för att veta vad som påverkas och/eller skall reduceras ur vattnet vid vattenrening.

Vi skickar på begäran en vattenanalyssats med innehåll; provtagningsflaskor, förfrankerat returemballage och anvisningar för provtagningen. Vattenprovet sänds direkt av provtagaren till det ackrediterade laboratoriet. När vattenanalysen är klar från vattenlaboratoriet och analysrapporten har kommit tillbaka till oss, går en av våra dricksvattenrådgivare tillsammans igenom vattenanalysen med dig.

Kanske är det så att du redan har en vattenanalysrapport? I sådana fall kan du skicka den till oss via e-post, eller via vårt offertformulär på hemsidan, tillsammans med en liten beskrivning gällande problemet du vill ha hjälp med, så återkopplar vi med dig snarast.

Exempel på Analysrapport hittar du här.

Vad gör jag om vattenkvaliteten i min brunn visar sig vara dålig?

I samband med genomgången av din analysrapport tillsammans med en av våra dricksvattenrådgivare kommer vi även att presentera ett förslag på vattenreningsutrustning för just ditt vatten. Vattnets betygsättning enligt Livsmedelsverket:

Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker.

Vid anmärkning av enskilda parametrar bedöms det utifrån följande kriterier:

  • H = hälsomässig anmärkning
  • T= teknisk anmärkning
  • E= estetisk anmärkning

Förklaring till Vattenanalys hittar du här.

Varför ett ackrediterat laboratorium? Nödvändigt för att utföra vattenrening på rätt sätt!

Ett ackrediterat laboratorium är kontrollerat av myndigheten SWEDAC, de skriver på sin hemsida; ” Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.” Mer om SWEDACs ackrediteringsorgan hittar du här.

Alla våra vattenprover analyseras av det ackrediterade vattenlaboratoriet Eurofins. De erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser utifrån Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets normer.

För att vi ska kunna lämna garantier avseende vattnets renhetsgrad samt säkerställa funktionen av vår filterutrusning, följer vi därför Livsmedelsverkets rekommendationer angående nyttjande av vattenanalyser från ackrediterade vattenlaboratorium.

Genom att beställa ett vattenprov av oss försäkrar Ni att Er analysrapport bedöms av ett ackrediterat vattenlaboratorium, detta till ett självkostnadspris.

Från vattenanalys till rent vatten

Vi jobbar hårt för att Du ska bli nöjd – från vattenanalys till rent vatten i kranen.

Vi har också kunskap, erfarenhet och möjlighet att utifrån Dina behov och speciella önskemål anpassa utrustningen så att Du får ett vatten som är rent i kranen. Det är Du som kund som är viktigaste för oss och Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning i vattenfrågor och teknisk support.

01

Vattenanalys

Börja alltid med en vattenanalys. Vi hjälper Dig med en ny eller det kanske finns en befintlig analysrapport?

02

Analysrapport

Vi går igenom och förklarar Din analysrapport tillsammans med Dig!

03

Offert

Om vattnet behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på utrustning utifrån analysrapporten.

04

Order

Vi har snabba leveranser när Du har beställt din utrustning.

05

Installation

Om Du redan har en rörinstallatör, kontaktar vi gärna den åt Dig. Annars kan vi föreslå någon för Dig.

06

Service/support

Allt vi säljer har vi service på och Du kan även få telefonsupport vid behov.

07

Är du nöjd - är vi nöjda

Vi jobbar hårt för att Du ska bli nöjd - från vattenanlys till rent vatten i kranen!

Vattenanalys

För att kunna behandla vattnet måste vi veta vad som skall påverkas eller reduceras i vattnet. Därför måste en vattenanalys utföras och vi har vattehanalyspaket vi kan skicka till Dig. Det går också bra att skicka en egen analysrapport men det är viktigt att ett ackrediterat laboratorium har utfört vattenanalysen på Ditt vatten.

Service/support på vattenrening

Vi har fullt utrustade servicebilar och vi utför service på all utrustning vi säljer över hela landet. Service på vattenreningsutrustning.

Order på vattenreningsutrustning

Vi har oftast offererade vattenreningsutrustning på lager och kan därför erbjuda snabba leveranser när Du har bestämt Dig för en utrustning.

Analysrapport av ditt vatten

Efter att vattenanalysen är utförd, översänder vi analysrapporten till Dig. Vi går tillsammans igenom och förklarar Din analysrapport för Dig. Ibland kan det vara tillräckligt att se över och åtgärda vattentäkten från inläckage av ytvatten eller renspolning.

Offert på vattenrening

Om vi tillsammans kommer fram till att vattenkvaliteten ska åtgärdas lämnar vi gärna förslag på utrustning utifrån analysrapporten. Begär offert på vattenrening

Installation av utrustning för vattenrening

Vi samarbetar med ett stort antal installatörer runt om i Sverige och kan därför föreslå en erfaren installatör som har stor kunskap om våra utrustningar. Vi kan även kontakta Din lokala installatör och lämna support om Du hellre önskar detta.

Är kunden nöjd – blir vi nöjda

Den allra viktigaste delen i vattenanalys till rent vatten är att Du som kund är nöjd med resultatet. Det är inte bara kvaliteten på Ditt vatten som ska motsvara dina förväntningar, utan hela kedjan från vattenanalys till rent vatten ska motsvara behov och önskemål.