Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Patronfilterhus & Påsfilterhus

Smak & lukt på dricksvattnet kan bero på svavelväte, inläckage av humusvatten eller järn & mangan i dricksvattnet. Grumligt vatten kan bero på flera olika saker. Hög järn och manganhalt gör vattnet grumligt men kan även orsakas av små sandpartiklar eller humusämnen i vattnet.

En enklare lösning är att låta installera ett hygienvattenfilter tillsammans med en kolpatron som förbättrar både smak och lukt på vattnet.

VRG VIH

Ladda ned broschyr

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG VIH 10"

VRG ST

Ladda ned broschyr

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG ST Blå 10"

VRG ST Clear 10"

VRG ST Röd 10"

Big Blue

Ladda ned broschyr

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Big Blue 20"

Påsfilterhus

Ladda ned broschyr

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Påsfilterhus 20"

Tillbehör - Montagebygel

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Montagebygel VIH

Montagebygel ST

Montagebygel Big Blue

Tillbehör - Nyckel & O-Ring

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Nyckel VIH, ST

Nyckel Big Blue

O-Ring, VIH, ST

O-Ring ST Röd

O-Ring Big Blue

Tillbehör - Filterhus & Filterhuvud

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Filterhus Clear

Filterhus ST-Blå

Filterhuvud VIH

Filterhuvud ST