Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Nitrit- & nitratfilter

Höga halter av nitrat indikerar påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Höga halter av nitrat i dricksvattnet anses vara hälsofarligt eftersom nitrat kan omvandlas till nitrit som i sin tur hämmar syreupptagningsförmågan till blodet. Med Vattenreningsgruppens helautomatiska nitratfilter kan du reducera de höga nitrathalterna!

VRG N10 CV

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG N10 CV

-

-

-

-

-

VRG

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG N15 VT

-

-

-

-

-

VRG N25 VT

-

-

-

-

-

VRG N45 VT

-

-

-

-

-

VRG SXT10

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG SXT10 N45

-

-

-

-

-

VRG SXT10 N60

-

-

-

-

-

VRG SXT10 N90

-

-

-

-

-

VRG SXT10 N120

-

-

-

-

-

VRG SXT10 N150

-

-

-

-

-

VRG SXT10 N210

-

-

-

-

-