Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Järn- & manganfilter

Arsenik i dricksvattnet är helt smak- och luktfritt och arsenikhalter >10 µg/ liter bedöms som otjänligt och inte drickbart. Vattenrening är därför nödvändigt. Höga arsenikhalter i dricksvatten utgör en hälsorisk eftersom ämnet kan orsaka tumörer i hud, lunga och urinblåsa, och möjligen även i lever och njure.

Tekonom Blå

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Tekonom Blå 10"

-

-

-

-

-

Tekonom Blå 12"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Tekonom Röd 10"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd 12"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd SXT10

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Tekonom Röd SXT10 14"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd SXT10 16"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd SXT10 21"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd SXT10 21+"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd SXT10 24"

-

-

-

-

-

Tekonom Röd SXT10 30"

-

-

-

-

-

Culligan CTM UFP

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Culligan CTM UFP 21"

-

-

-

-

-

Culligan CTM UFP 24"

-

-

-

-

-

Culligan CTM UFP 30"

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Culligan Hi-Flo 9 UFP 20

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 24

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 30

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 36

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 48

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 54

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Culligan Hi-Flo 9 UFP 60

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 72

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 84

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 90

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 100

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFPe 100

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 9 UFP 120

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFP

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Culligan Hi-Flo 6 UFP 60

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFP 72

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFP 84

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFP 90

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFP 100

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFPe 100

-

-

-

-

-

Culligan Hi-Flo 6 UFP 120

-

-

-

-

-