Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Doseringsstation

En doseringsstation har många olika användningsområden där det oftast används för att dosera någon typ av lösning in i ledningssystemet. Det kan handla om följande:

  • Dosera en pH-höjande lösning för att neutralisera aggressiv kolsyra och således höja pH-värdet och alkaliniteten
  • Flocka humusämnen för att gynna reduceringen i ett kolfilter eller slamfilter
  • Dosera klor i ledningsnätet eller till en lagringstank för att ta död på bakterier
  • Dosering av kaliumpermanganat för syreladdning av ett järnfilter

Doseringsstation Flock

 

Produktnamn

Artikelnummer

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått

Doseringsstation Flock

1400785013

xx

xx

xxx

Doseringsstation Klor

 

Produktnamn

Artikelnummer

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått

Doseringsstation Klor

1400785011

xx

xx

xxx

Doseringsstation pH+

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Artikelnummer

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått

Doseringsstation pH+

1400785010

xx

xx

xxx