Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Arsenikfilter

Arsenik i dricksvattnet är helt smak- och luktfritt och arsenikhalter >10 µg/ liter bedöms som otjänligt och inte drickbart. Vattenrening är därför nödvändigt. Höga arsenikhalter i dricksvatten utgör en hälsorisk eftersom ämnet kan orsaka tumörer i hud, lunga och urinblåsa, och möjligen även i lever och njure.

VRG ArsenX 5E

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG ArsenX 5E

-

-

-

-

-

VRG ArsenX

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG ArsenX 15 VT

-

-

-

-

-

VRG ArsenX 25 VT

-

-

-

-

-

VRG ArsenX 50 VT

-

-

-

-

-

VRG ArsenX 75 VT

-

-

-

-

-

VRG ArsenX SXT10

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

VRG ArsenX SXT10 45

-

-

-

-

-

VRG ArsenX SXT10 60

-

-

-

-

-

VRG ArsenX SXT10 90

-

-

-

-

-

VRG ArsenX SXT10 120

-

-

-

-

-

VRG ArsenX SXT10 150

-

-

-

-

-

VRG ArsenX SXT10 210

-

-

-

-

-

Culligan CTM ArsenX

Ladda ned broschyr

 

Produktnamn

Kapacitet*

Flöde

Röranslutning

Saltförråd

Mått b x h x d (mm)

Culligan CTM ArsenX 21"

-

-

-

-

-

Culligan CTM ArsenX 24"

-

-

-

-

-

Culligan CTM ArsenX 30"

-

-

-

-

-