Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Natrium i vatten och klorider

Vad är natrium i vatten?

Naturligt vatten innehåller större eller mindre mängder natrium. Hög mängd av natrium i vatten eller klorid känns lätt igen på att de ger en salt smak på vattnet.

Om vattnet har en hög sulfathalt kan natrium istället förena sig med detta och bilda natriumsulfat som ger vattnet en bitter smak. Höga halter av klorider orsakas av saltpåverkat grundvatten.

Hur påverkar natrium i vatten mitt hem?

Höga halter av klorider kan leda till korrosionsangrepp i vattenledningar, värmepumpar m.m., men även smakförändringar. Höga halter av natrium i vatten kan också leda till smakförändringar på vattnet, men även vita beläggningar på diskbänk.

Saltsmakande vatten

Vattenreningsgruppen rekommenderar

För att motverka natrium i vatten rekommenderar vi:

VRG PRF-RO Omvänd osmos för mat- och dricksvatten

VRG SRO-SYS omvänd osmos av allt inkommande vatten