Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Bakterier i vatten

En viktig frågeställning är om vattnet är säkert som dryck eller ej. Största risken innebär förekomst av mikrobiologiska föroreningar. Sådan vattenförorening kan sprida sjukdomar som även kan ha dödlig utgång.

En förorenad vattentäkt är hälsovådlig att använda utan att vattnet genomgår en säker behandling, detta trots att människor nyttjat vattentäkten under många år utan att bli sjuka. Vattenkvaliteten kan ändra sig mycket snabbt.Bakterier i en brunn beror oftast på att vattnet i brunnen har stått stilla under längre period eller att brunnen inte håller tätt. Det kan bero på inläckage från avloppsbrunnar, infiltrationsanläggningar eller omkringliggande jordbruk. Nyborrade brunnar har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vattnet, men brukar minska efter en tids användning.

Olika vattenbakterier

Det finns en uppsjö av olika bakterier som bär på olika sjukdomar. De mikrobiologiska parametrarna som vi tittar främst på när det rör sig om vatten är koliforma bakterier, escherichia coli (E.Coli) och odlingsbara mikroorganismer.

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor, och indikerar oftast risk för att ytvatten trängt in i brunnen. E.coli bakterier finns i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomsten av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller direkt påverkan av att smådjur fallit ner i brunnen.

Om du behöver klorera din brunn, ta kontakt med oss så hjälper vi dig hur du ska gå till väga.