Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Är järn i vatten farligt?

Att konstatera järn i vatten är oftast enkelt, och uppenbarar sig genom en tydlig igenkänd järnsmak, men kan även märkas genom att vattnet är brun- eller rödfärgat.

Vi brukar dela upp järn i vattnet i två kategorier, lättfällt järn och svårfällt järn. När järn kommer i kontakt med luft oxideras det av luftens syre, härigenom färgas vattnet rött/brunt när det får stå en stund och kan även sjunka ner till botten. Ett svårfällt järnhaltigt vatten har svårare att oxidera vid kontakt med syre, vilket gör att vattnet kan vara genomskinligt men smaka mycket järn. Ett lättfällt järnhaltigt vatten har lättare att oxidera med syre, och färgar eller gör således vattnet grumligt.

Efter utfört vattenprov kan järnvärdet vara missvisande då lättfällt järn kan ha påbörjat oxidera i provflaskorna på väg till laboratoriet.

Problem med järnhaltigt vatten

Järn i vattnet kan vara problematiskt… Det medför normalt ingen hälsorisk, men risk finns för missfärgning av textilier och sanitetsporslin. Det kan även leda till slambildning i ledningar, igensättning och dålig lukt, detta kan vara problematiskt även vid lägre halter än vad Livsmedelsverkets rekommendation är avseende enskild dricksvattenförsörjning (< 0,50 mg/l).

Mangan i vatten

Mangan förorsakar mörkbruna ibland svarta utfällningar i tvättställ, rörledningar toalettstol m.m. Textilier som tvättas i manganhaltigt vatten kan färgas svart. Kaffe, te och andra drycker som tillreds eller blandas med manganhaltigt vatten kan få en otrevlig smak.

Gamla vattenrör

Vattenreningsgruppen rekommenderar

Tekonom Röd

Tekonom Blå