Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Uran i vattnet du dricker?

Uran är en typ av metall som är radioaktiv. Uran finns naturligt i berggrunden, särskilt i vissa typer av sten och kan därför finnas i vårt dricksvatten.

Det är därför större risk att ha hög uranhalt om du har en borrad brun, eller en grävd brunn anlagd i sand och grusavlagringar. Uran avger varken smak eller lukt, utan för att konstatera uran i vattnet måste vattenprov tas.

Är uran i vattnet farligt?

Uran utsöndras med urinen, även en mindre del lagras i lever, njurar och skelett. Forskare har gjort studier på både djur och människor och dom tyder på att höga halter av uran kan skada njurarnas förmåga att återresorbera olika ämnen i urinen. Uran i vattnet är bevisat att skada njurarna.

WHO har nyligen höjt riktvärdet för uran från 0,015 mg/l (15µg/l) till 0,03 mg/l (30µg/l), och rekommenderar därför att åtgärda problemen med uran om halter överstiger 0,03 mg/l.

Vatten rinner från en vattenkran

Vattenreningsgruppen rekommenderar

VRG Uranfilter