Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Smak och lukt på vattnet

Det finns många faktorer som kan påverka vattnets smak och lukt, vattnets lukt har ofta naturliga orsaker, t.ex. påverkan från jord, nedbrytningsbar vegetation eller sjövatten.

Vad gör jag om vattnet luktar?

Humus klassas som organisk förorening och är ett resultat av nedbrytning av vegetation, men kan också komma från industriellt avfall och från levande eller döda organismer.

Om lukten tydligt indikerar påverkan från främmande ämnen eller är starkt motbjudande bör det således inte drickas utan vidare efterforskning. Om du har en sommarstuga eller vill ha en mycket enkel lösning på smak/lukt på vatten kan du låta installera en ”smakvakt”, som monteras under diskbänken.

Barn som tittar på ett vattenglas

Vattenreningsgruppen rekommenderar

VRG Hygienvattenfilter med GAC-10