Vi hjälper dig med ditt vatten

Vi kan hjälpa Dig med olika lösningar inom vattenrening av Ditt dricksvatten, inget problem är det andra likt.

Radon i vattnet

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon finns naturligt i berggrunden och tillförs grundvattnet, vilket gör att bergborrade brunnar generellt har högre halter av radon än grävda brunnar.

Ytvattentäkter som vattendrag och sjöar, innehåller oftast inget radon. Radonhalten kan skilja mycket mellan näraliggande brunnar, vilket innebär att grannens brunn inte behöver ha höga halter för att din har det. Därför måste varje brunn mätas för radon.

Vad har radon för hälsoeffekter?

Radon i vatten varken smakar eller luktar och är inte farligt att dricka, däremot att vistas i radonhaltig luft under längre tid kan leda till lungcancer.

När radon sönderfaller fastnar det på dammpartiklar som vi sedan andas in, om man har höga halter radon i vattnet kan risken för hälsoeffekter vara stor vid exempelvis duschning då vi andas in gasen. När radonhaltigt vatten tappas upp eller luftas genom exempelvis tvättning eller diskning avgår även då radonet till inomhusluften.

Hur behandlar jag vatten med höga halter av radon?

Radonhalt i dricksvatten >1 000 Bq/ liter bedöms enligt socialstyrelsen som otjänligt och måste behandlas. Genom att installera en radonavskiljare kan du reducera radonhalten upp till 99%, genom avluftning som leds ut ur huset via ett avluftningsrör.

Vatten

Vattenreningsgruppen rekommenderar

Radonett radonavskiljare