Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Brunt/gult vatten i kranen

Gult eller brunt dricksvatten i kranen beror troligtvis på att det finns höga halter av Humus (COD-Mn) i vattnet. Om du har höga värden av humus i vattnet kan det finnas risk för bakterier, då bakterietillväxten gynnas vid förhöjda värden.

Det är inte farligt att dricka brunt vatten som är missfärgat av humus, men det kan smaka och lukta illa. Humus missfärgar ljusa kläder vid tvätt.

Humus i vatten, vad är det?

Humus klassas som organisk förorening och är ett resultat av nedbrytning av vegetation, men kan också komma från industriellt avfall och från levande eller döda organismer.

De organiska föroreningarna förekommer mestadels i ytvatten eller grunda brunnar. När vegetation bryts ner frigörs vissa substanser i vattnet, vid höga halter av dessa kan de i vissa fall fälla ut lätt, och på så vis färga vattnet eller gör det grumligt, medan vid mindre mängder färgas vattnet endast vid uppvärmning. Vid kraftiga oväder i form av regn eller vid snösmältning kan risken för inläckage av humus vara större, dvs. på våren och hösten.

Brunt vatten från vattenkran

Vattenreningsgruppen rekommenderar

VRG Humusfilter

Tekonom Svart