Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Surt & aggressivt vatten

Varför smakar vattnet surt?

Ett vatten som smakar surt beror på att pH-värdet är lågt och innehåller då en hög halt av kolsyra(aggressivt)/koldioxid. Kolsyrat vatten förekommer oftast i områden där berg och jord saknar eller har låga halter av kalk.

Aggressivt vatten och kopparrör

När aggressivt vatten passerar genom kopparrör uppstår korrosion, detta eftersom kolsyra innehåller negativa laddade joner medan koppar innehåller positiva laddade joner, vilket leder till ökade metallhalter i vattnet. Aggressivt vatten och kopparrör. Surt och aggressivt vatten kan bilda grön-blåa beläggningar i handfat och toalettstolar.

Detta är ett tecken på att kopparrören är starkt utsatta, då det bildas frätgropar i ledningarna.

Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårtyper på människor grönt. Sannolikheten för korrosionsrisken är lägre om pH-värdet ligger runt 8 snarare än 6.5, om vattnet är syrerikt, lägre temperatur på vattnet, vid intermittent strömning samt om vattnets alkanitet är låg.

Kopparrör

Vattenreningsgruppen rekommenderar

Doseringsstation av pH för dricksvatten