Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Historik

Allt började 1936 i en liten smedja i Illinois

Emmet Culligan perforerade botten på en stor konservburk, som han sedan fyllde med greensand. Han lät vatten rinna genom burken och använde sedan det mjukgjorda vattnet för att tvätta sina barns blöjor med. Vattnet höll 36 grains hårdhet innan behandling och 0 grains hårdhet efter att vattnet hade runnit genom burken. Emmet Culligan hade upptäckt sin egen metod att framställa mjukt vatten.

1938 började en produkt baserad på denna prototyp att säljas i USA och redan ett år senare hade Emmett Culligan 150 återförsäljare.

I dag är Culligan världsledande inom vattenrening och har mer än 1 300 återförsäljare och ett stort antal fabriker runt om över hela världen.

Produkterna för vattenrening utvecklas ständigt och nya tillkommer allteftersom kraven på vårt vatten förändras. Föga anade väl företagets grundare att utrustning bärande hans namn skulle komma att användas till kalkavskiljning i vår tid. Emmet Culligans omsorg om sitt barn blev till en miljonindustri som vi ödmjukt förvaltar.

Avhårdning

Avlägsnandet av karbonathårdheten kan ske genom fällning med kalk och avlägsnande av icke-karbonat-hårdheten genom fällning med soda. Avlägsnande av båda slagen av hårdhet kan även ske genom kontakt med zeolit (permutit, natrolit, ”greensand” m.fl.), vilken regenereras med koksalt. Även andra kemikalier kan användas för avhårdning, men de nämnda är för nuvarande de billigaste alternativen och därför vanligast att använda.